TAHAKKUK SERVİSİ  SORU VE CEVAPLARI 


  Devlet Memuruna, Sigortalı olarak çalışıyorken işten çıkan ve işsizlik maaşı alan eşinden dolayı Aile Yardımı Ödeneği verilir mi?
 
  Devlet Memurlarına ödenecek Sosyal Yardımlardan olan Aile Yardımı Ödeneği; 657 Sayılı D.M.K. nun 202, 203, 204 ve 205. maddelerinde düzenlenmiş olup Aile Yardımı ödeneği başlıklı 202. maddesinde “Evli bulunan Devlet Memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.” denildiğinden işsizlik maaşı alan eşinden dolayı Devlet Memuruna, Aile Yardımı ödeneği verilmez.

 

  Eşi herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup emekli maaşı alan Devlet Memuru eşinden dolayı asgari Geçim İndiriminden faydalanır mı?
 
  4 Aralık 2007 tarih 26720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (Seri No:265) Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti başlıklı 6 maddesine göre “emekli maaşı alanlar çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir” denildiğinden Devlet Memuru eşi için Asgari Geçim indiriminden faydalanır.
 

  Kız ve Erkek çocuğum kaç yaşına kadar sağlık yardımından faydalanabilir ?
  01/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi çalışmış olan memurlar 18 yaşını doldurmamış çocuklarını, ortaöğretim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış, yükseköğrenim görmesi halinde  25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen, evli olmayan çocukları sağlık yardımından faydalanabilir.

 01/10/2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayan personel ile bu kanuna tabi çalışmakta iken görevinden ayrılmış ve 01/10/2008 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan personelin;

Erkek Çocuğu;

Uzun vadeli sigorta kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim  yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları, gelir veya aylık almamaları ve evlenmemeleri şartıyla 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilir.

 Kız Çocuğu;

Durum değişikliği oluncaya kadar sağlık yardımından faydalanabilirler. Kız çocuklarının uzun vadeli sigorta kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, gelir ve/veya aylık almaları ve evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir.


 

Çalışamayacak derecede malül olan kız veya erkek çocuğum sağlık yardımından faydalanabilir mi ?

  Çalışamayacak derecede malül oldukları Sağlık Kurulu Raporu ile tespit edilen çocuklar süresiz olarak sağlık yardımından faydalanırlar.

 

Yeni evlendim ve eşim çalışmıyor, aile yardımı beyanı verdim aile yardımı ödeneği olarak maaşıma ne kadar tutar eklenecektir ?

 

Maaş katsayısı x aile yardımı puanı 0.076998 x 2134

01.01.2014 tarihi itibariyle 164.31 tl aile yardımı alabilirsiniz.


  Çocuğum yeni doğdu; çocuk yardımı ödeneği olarak maaşıma ne kadar tutar eklenecektir ?
 

(72 ay dahil) 72 aydan küçük çocuk katsayı X Çocuk yardımı puanı

0.076998 X 500 01.01.2014 tarihi itibariyle 38.5 tl

72 Aydan büyük çocuk katsayı X Çocuk Yardım Puanı

0.076998 X 250 01.01.2014 tarihi itibariyle 19,25 tl çocuk yardımı alabilirsiniz.


  Çocuğum yeni doğdu. Doğum yardımı ödeneği ne kadar alacağım?
  Doğum yardımı 192,47 TL alabilirsiniz.

  Emekli oldum İstanbul’da ikamet edeceğim. Sürekli görev yolluğu ne kadar alabilirim?
  Sürekli görev yolluğu 13.558x0.076998 =1.043.93 tl alabilirsiniz. (7.92 Damga vergisi hariç)

  Kurum tabibinden 20 gün rapor aldım. Maaşımdan kaç gün rapor kesintisi yapılacaktır?
  1 yıl içerisinde kullanılan hastalık ve izin sürelerinin toplamı 7 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir. Bu nedenle almış olduğunuz 20 gün raporun 13 günü için maaşınızdan (zam ve tazminatlar) kesinti yapılacaktır.