ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO 
(01/01/2017 Tarihinden İtibaren)

 
(Asgari ücret; 2017 yılı için aylık 1.777,50 TL, yıllık 21.330,00 TL. olarak belirlenmiştir.)
    MATRAH İNDİRİM TUTARI AYLIK TUTAR
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU                                                    ORAN (%)         (Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)                   [(3) X%15]                      [(4)/12]                                   
BEKAR 50 10.665,00 1.599,75 133,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 60 12.798,00 1.919,70 159,98
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 67,5 14.397,75 2.159,66 179,97
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 75 15.997,50 2.399,62 199,97
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU* 85 18.130,50 2.719,57 226,63
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 50 10.665,00 1.599,75 133,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU 57,5 12.264,75 1.839,71 153,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU 65 13.864,50 2.079,67 173,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU 75 15.997,50 2.399,62 199,97
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU 80 17.064,00 2.559,60 213,3
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           5 ÇOCUKLU* 85 18.130,50 2.719,57 226,63
* Asgari ücretin 2017 yılı Gelir Vergisi tutarı aylık 226,63 TL. olduğundan asgari geçim indirimi 2017 yılında aylık 226,63 TL’yi aşamayacaktır.