İstanbul Defterdarlığı
PERSONEL KILAVUZU
 
<<<  Geri
ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ

İşlem Tanımı A. DOĞUM NEDENİYLE ÜCRETSİZ İZNE GİDİŞ
İşlem Adımları Doğum yapan kişi doğum nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilir ve bu durumda ücretsiz izin bitiminde tekrar görevine dönebilir.
 
 

1. İlgili, doğum sonrası ücretsiz izin talebini ilgili birime bildirir.

2. Ücretsiz izin talebi ilgili birim tarafından Personel Müdürlüğü'ne iletilir. Ücretsiz izin talebi makam onayına sunulur.

3. Personel Müdürlüğünce onay ilgilinin müdürlüğüne gönderilir.

4. İlgili birim ilgilinin ayrılış tarihini Personel Müdürlüğüne bildirir.
 

  B. DOĞUM VE ASKERLİK DIŞINDAKİ NEDENLERLE ÜCRETSİZ İZNE GİDİŞ
 
 

1. İlgili ücretsiz izin talebini ilgili birime dilekçe ile bildirir.

2. Ücretsiz izin talebi ilgili birim tarafından uygun görülürse Personel Müdürlüğü'ne iletilir.

3. Personel Müdürlüğü ücretsiz izin talebini Defterdarlık Makamının onayına sunar.

4. Personel Müdürlüğünce ücretsiz izin talebi uygun görülen ilgilinin onayı görev yaptığı birime gönderilir.

5. İlgili birim ilgilinin ayrılış tarihini Personel Müdürlüğüne bildirir.
 

  C. ÜCRETSİZ İZİNDEN DÖNÜŞ
 
 

1. İlgili ücretsiz izinden döndükten sonra birimine dilekçe vererek görevine başlar.

2. İlgili birim ilgilinin göreve başlama tarihini Personel Müdürlüğü'ne bildirir.
 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr