İstanbul Defterdarlığı
PERSONEL KILAVUZU
 
<<<  Geri
SOSYAL YARDIMLAR(DOĞUM, ÖLÜM, AİLE, ÇOCUK)

İşlem Tanımı A) DOĞUM YARDIMI
İşlem Adımları

Doğum yardımı yalnız bir kereye mahsus yapılır. Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir.

Doğum yardımı yapılabilmesi için gerekli evraklar:

 • Doğum raporunun aslı.
 • Personel Müdürlüğü'ne hitaben yazılan doğum yardımı dilekçesi.
   
 •  

  B) ÖLÜM YARDIMI

   

  Devlet memurunun kendisi, eşi ve bakmakla yükümlüğü olduğu çocukları için ödeme yapılır.

  Ölüm yardımı yapılabilmesi için gerekli evraklar:

 • Personel Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe (dilekçede yer ve tarih belirtilecek)
   
 •  

  C) AİLE YARDIMI

   

  Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi uyarınca eş için aile yardımı ödemesi yapılır.

  İlgili Aile Yardımı Bildirim Formunu doldurarak çalıştığı birime verir. İşlemler tamamlandıktan sonra ilgilinin maaşına yansıtılır.
   

   

  D) ÇOCUK YARDIMI

   

  Devlet memuru olarak çalışan anne veya babaya çocuk yardımı ödemesi yapılır. Çocuk yardımı yalnızca eşlerden birine yapılacağı için, yardım almak isteyen personelin eşi de çalışıyor ise eşinin çalıştığı kurumdan çocuk yardımı almadığına dair yazı, 18 yaşını doldurmuş erkek çocuğu okuyor ise öğrenci belgesi Aile Durum Bildirim Formunu doldurarak çalıştığı birime teslim edilir.
   

   İletişim Bilgileri:
   Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
   Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
   34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
   Tel : +90 212 402 40 00
   Fax: +90 212 522 04 00
   e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr