İstanbul Defterdarlığı
PERSONEL KILAVUZU
 
<<<  Geri
ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

İşlem Tanımı
İşlem Adımları 1. İlgili, öğrenim değişikliğine ilişkin öğrenim belgesini görev yaptığı bölüme öğrenim değişikliğine ilişkin dilekçeyi de doldurarak teslim eder.
 
 

2. Bölüm, ilgiliye ait öğrenim belgesini üst yazı ile Personel Müdürlüğüne gönderir.

  3. Personel Müdürlüğü; ilgiliye ait yeni öğrenim bilgilerini bilgisayar kayıtlarına işleyerek öğrenim değişikliği nedeniyle intibak alır.
 
 

4. İlgilinin görev yaptığı birime öğrenim değişikliği nedeniyle alınan intibak çizelgesinin bir örneği üst yazı ile bildirilir.

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr