İstanbul Defterdarlığı
PERSONEL KILAVUZU
 
<<<  Geri
DOĞUM İZNİ

İşlem Tanımı A. DOĞUM ÖNCESİ
İşlem Adımları 1. İlgili, hamileliğinin 32 inci haftasında doktora giderek bunu belgelendiren raporunu alır. Bu şekilde ilgili doğum öncesi sahip olduğu sekiz hafta doğum iznini kullanma hakkına sahip olur ve derhal doğum öncesi izne ayrılabilir. (Eğer ilgiliye son üç haftaya kadar çalışabilir raporu verilmişse ve ilgili son üç haftaya kadar çalışmak istiyorsa son üç haftaya kadar çalışmak istediğini, doğum öncesi izninin beş haftasını doğum sonrasına aktaracağını gösterir bir dilekçe yazar. Bu durumda ilgilinin 37. haftasındayken bir rapor daha alarak doğum öncesi iznine ayrıldığını dilekçe ile bildirmesi gerekir.) .
 
  2. Kişi doğumla ilgili raporlarını ve ilgili dilekçelerini görev yaptığı birime verir.
 
  3. İlgilinin görev yaptığı birim raporu ve ilgilinin dilekçesini ilgili Müdürlük kanalıyla Personel Müdürlüğü'ne gönderir.
 
  4. Personel Müdürlüğü ilgilinin raporunu ve dilekçesini esas alarak bilgisayar kayıtlarını yapar.
 
  B. DOĞUM SONRASI
 
  1. İlgili doğum yaptığına ilişkin raporun bir örneğini birimine verir.
 
  2. İlgilinin görev yaptığı birim bu raporu Personel Müdürlüğü'ne gönderir.
 
  3. Personel Müdürlüğü ilgilinin doğum yaptığını gösteren raporu esas alarak bilgisayar kayıtlarını yapar.
 
  DOĞUM İZNİ BİLGİ NOTU
 
  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr