İstanbul Defterdarlığı
PERSONEL KILAVUZU
 
<<<  Geri
ASKERLİK TEHİR İŞLEMLERİ (BAKANLIK ATAMALI PERSONEL İÇİN)

İşlem Tanımı
İşlem Adımları 1. İlgilinin askerliğinin ertelenmesi talebine ilişkin dilekçesi, askerlik durum belgesi ve askerlik tehir formu (2 adet onaylanmış) görev yaptığı müdürlükçe üst yazı ekinde Personel Müdürlüğüne gönderilir.
 
 

2. Personel Müdürlüğünce söz konusu evraklar, ilgilinin bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğe ve Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 

  3. Bakanlıktan gelen askerlik tehirine ilişkin Milli Savunma Bakanlığının yazısı ilgilinin görev yaptığı birime tebliğ edilmek üzere gönderilir.
 
  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr