KİRALIK TaşInmazIn Detay Bİlgİlerİ

EMLAK NO : 34070100590

 

İlİ
:
İstanbul
İlçesİ
:
Beşiktaş
Mahalle/Köyü
:
Ortaköy
Adres
:
-
Pafta
:
39
Ada
:
385
Parsel
:
5
TAŞINMAZIN MİKTARI
:
1430,65 m2
Taşınmazın Cİnsİ
:
5 Katlı Kagir Mağaza
KİRALAMA AMACI
:

-

İmar ÖzellİĞİ
:
Bakınız
Tescİl TarİHİ
:
-
GENEL MD. WEB İLANI
:
Bakınız
KİRALAMA YASAL DAYANAĞI : 2886/45
KİRALANAcak Mİktar
:
15/100 Arsa Paylı 2.kat 3 nolu daire (Bodrum ve çatı katından arsa payına isabet eden kısımla birlikte toplam 1477,00 m2)
KİRA SÜRESİ
:
3 (Üç) Yıl
İhale TarİHİ
:
29/02/2018 11:45
ŞARTNAME
:
Bakınız (1) (2) (3) (4)
Geçİcİ Temİnat
:
250.000,00 TL
TahmİNİ İLK YIL KİRA Bedelİ
:
1.000.000,00TL

Bu Taşınmazın ihalesi Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır.

Detay Bilgilerini Yazdır

Pencereyi kapat