KİRALIK TaşInmazIn Detay Bİlgİlerİ

EMLAK NO : 34260103130

    

İlİ
:
İstanbul
İlçesİ
:
Üsküdar
Mahalle/Köyü
:
Kuzguncuk
Adres
:
-
Pafta
:
112
Ada
:
565
Parsel
:
16
TAŞINMAZIN MİKTARI
:
57,93 m2
Taşınmazın Cİnsİ
:
Arsa
KİRALAMA AMACI
:

Bahçe

İmar ÖzellİĞİ
:
Bakınız
Tescİl TarİHİ
:
-
GENEL MD. WEB İLANI
:
Bakınız
KİRALAMA YASAL DAYANAĞI : 2886/45
KİRALANAcak Mİktar
:
57,93 m2
KİRA SÜRESİ
:
3 (Üç) Yıl
İhale TarİHİ
:
26/03/2018 15:40
ŞARTNAME
:
Bakınız (1) (2) (3) (4)
Geçİcİ Temİnat
:
1.42,74 TL
TahmİNİ İLK YIL KİRA Bedelİ
:
3.475,80TL

Bu Taşınmazın ihalesi Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır.

Detay Bilgilerini Yazdır

Pencereyi kapat