İstanbul Defterdarlığı
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM SÜREÇLERİ

<<<  Ana Sayfa

İŞLEM SÜREÇLERİ
Ödenek İşlem Süreci
Özlük İşlem Süreci
Personel ve İş Avans Ve Kredileri İle Yolluk Ödemeleri İşlem Süreci
Personelin Maaş Ödemeleri İşlem Süreci
SGK Göndermeleri İşlem Süreci
Sosyal Güvenlik Kurumu İşlem Süreci
Sosyal Güvenlik Kurumuna Keseneklerin Gönderilmesi İşlem Süreci
Tarifeye Bağlı Ödemeleri İşlem Süreci
Taşınır İşlem Süreci
Taşınır Kayıt İşlem Süreci
Taşınır Satış İşlem Süreci
Teminat Mektubu İadesi İşlem Süreci
Teminat Mektubu Teslim Alınma İşlem Süreci
Vergi Borcu Kesintilerinin Gönderilmesi İşlem Süreci
Web Çağrı Açılması İşlem Süreci
Yazışmalar İşlem Süreci
Yevmiye Dizme ve Ayırma İşlem Süreci
Yıl Sonu İşlem Süreci
Yolluk Ödemeleri İşlem Süreci
Yolluk Ödemeleri İşlem Süreci

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr