İstanbul Defterdarlığı
HİZMET STANDARTLARI VE HİZMET ENVANTERLERİ TABLOLARI

<<<  Ana Sayfa

Hizmet standartları tabloları, kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa sundukları kamu hizmetlerinin, bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tablodur.

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
MAL MÜDÜRLÜKLERİ
DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİ
KURUM SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİ
 

 

  İletişim Bilgileri:
  Adres: İstanbul Defterdarlığı - Alemdar Mah.
  Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11
  34110 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr