Page 92 - Defterdar Dijital
P. 92

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu                                   Arz-ı bende-i bimikdar oldur ki,
                                   Şevketlü, kerametlü,
                                   mehabetlü, kudretlü velinimetim
                                   Güzelhisar’da vaki Üveys Paşa Cami’nin
                                   hatibi olan Mehmed nam kimesne hüsn-ü
                                   rızasıyla hitabetini erbab-ı istihkakından
                                   elhac İbrahim Halife’ye feragat ve kasr-ı
                                   yed etmeğin kasr-ı yedinden sadaka
                                   buyurulmak ricasına Mahmut Paşa
                                   mahkemesi naibi ilam etmekle balası izn-i
                                   hümayun olmuştur deyu hatt-ı hümayun-ı
                                   inayetkarunlarıylatezyin buyurulmak
                                   babında emr ü ferman şevketlü, kerametlü,
                                   mehabetlü, kudretlü velinimetim
                                   padişahımındır.

                                   Arz-ı bende-i bimikdar oldur ki,
                                   Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü
                                   velinimetim efendim,
                                   Güzelhisar’da vaki Üveys Paşa
                                   Cami’nin hitabeti mahlul olmağla erbab-ı
                                   istihkaktan Mehmed Halife’ye sadaka
                                   buyurulmak recasına Güzelcehisar naibi
                                   arz etmekle balası izn-i hümayunum
                                   olmuştur deyu hatt-ı hümayun-ı
                                   şevketmakrunlarıyla tezyin buyurulmak
                                   babında emr u ferman şevketlü, kerametlü,
                                   mehabetlü, kudretlü velinimetim efendim
                                   padişahımındır.                               90
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97