Page 62 - Defterdar Dijital
P. 62

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

                              İç Hazine
                    (Enderun Hazinesi, Hazine-i Hümayun, Hazine-i Hassa) 12

                               60
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67