Page 197 - Defterdar Dijital
P. 197

Defterdarlık
           Başdefterdar Abdullah Nâilî Paşa ve


                  DİVAN-I HÜMÂYÛN’A


             AİT TEŞRİFATA DAİR ESERİ
                            Tanju Demir

                      Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat
                         Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

                               195
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202