Page 192 - Defterdar Dijital
P. 192

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu
            Defterdar Mehmet Bey Sıbyan Mektebi, günümüzde ilköğretim okulu olarak hizmet veriyor.


            Reşad Ekrem Koçu da bir makalesinde kân elverdikçe birkaç basamak merdivenle
            sıbyan mekteplerine yer verir. Ve klasik çıkılan yüksek bir yer olarak yapılmıştır. Bu
            Türk yapı sanatının bir sıbyan mektebi için şekille de çocukların rutubetten korunma-
            kabul ettiği plan hakkında şunları kayde- sı düşünülmüştür. Çocuklar dershanede
            der, “Çocukların ders gördüğü ve ekseriya küçük minderlere otururdu. Her çocuğun
            kubbeli, geniş, büyük bir oda; yanında mu- önünde bir rahlesi vardı. Sınıf derecesi
            allim efendi ile kalfanın odası… Mümkün yoktu. Her çocuk kendi gayret ve zekâsına
            olduğu kadar geniş bir avlu… Talebelerin göre dersini alırdı.”
            ders gördükleri oda, dershane, daima, im-             4 Reşad Ekrem Koçu, “Sıbyan Mektepleri”, Osmanlı Tarihinin Panoraması, 4. Baskı: Nisan 2015, Doğan Kitap-sayfa 288


                               190
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197