Page 183 - Defterdar Dijital
P. 183

Defterdarlık

        ?        Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi giriş. (Fotoğraflar: Fatih Dalgalı, 2015)


        Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi. (Ekrem Hakkı Ayverdi Haritası, Pafta C4)


                               181
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188