Page 182 - Defterdar Dijital
P. 182

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

                 ?                ?

       Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa medrese ve türbe görünüm. (Fotoğraflar: Fatih Dalgalı, 2015)                               180
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187