Page 181 - Defterdar Dijital
P. 181

Defterdarlık

        ?


        Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi (Encümen Arşivi, 1938)         Avlunun diğer ucuna yani dershanenin
         güneybatısına, dershane ile aynı ölçü-
         lerde türbe yerleştirilmiştir. Taştek-
         neler Sokağı üzerinde bulunan küçük
         bir bahçeden ulaşılan türbenin ana
         cephesi Kovacılar Caddesi üzerindedir.
         Medrese, 1869, 1870, 1893, 1903, 1905
         ve 1906 tarihlerinde tamir görmüştür.
         1918 yılında evsizlere sığınak olarak
         kullanılan yapı, 1963 tarihinde boşal-
         tılmış ve 1966-1968 tarihlerinde tekrar
         tamir edilmiştir. 17
         Ekmekçizade Ahmed Paşa, hangi tarih-               Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa
         te olduğu bilinmemekle beraber Edir-                 Türbesi (Encümen Arşivi, 1938)
         ne’de zengin bir sipahinin oğlu olarak
         dünyaya gelmiştir. Osmanlı tarihinde
         adını ilk kez 1596 tarihinde Sadrazam
         İbrahim Paşa’nın başdefterdarı olarak
                18
         duyurmuştur.  1617 tarihinde İstan-
         bul’da vefat eden Ekmekçioğlu Ahmed
         Paşa, büyük bir servetin sahibi olarak
         bilinmektedir. Eserleri arasında Tunca
         Nehri’ne yaptırdığı köprü de vardır. 19
                 Defterdar Ekmekçizade Ahmed
                  Paşa Medresesi (J. Pervititch
                     Haritası, Pafta142)
                               179
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186