Page 160 - Defterdar Dijital
P. 160

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu        Defterdarlık Yazlık Sahil Sarayı
        Ortaköy Semti ile Kuruçeşme arasında yer alan bölgeye Defterdarburnu denilmektedir. Bundan dolayı, Osmanlı
        Defterdarları’nın burada bina eyledikleri yalılarından dolayıdır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Başdefterdarı
        İskender Çelebi tarafından burada inşa edilen yalı ve gerisindeki köşk yapısıyla, yazlık ikametgâh başlayacaktır.
        Evliya Çelebi’de burada Defterdar Ekmekçizâde’nin de yalısı olduğunu belirtir.

        Buradaki sahil sarayı ile ilgili olarak, Sultan IV. Murad’ın kızı Rukiye Sultan'ın, eşi Defterdar İbrahim Paşa’nın burada
        daha önceden var olan yalının yanındaki leb-i derya camii ile yalı gerisindeki köşkü yıktırarak yeni bir sahil sarayı
        yaptıracaktır. Bu tarihten itibaren, Osmanlı Başdeferdarları’na tahsis edilen sahil sarayı olarak yıkılana kadar
        kullanacaktır.


                               158
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165