Page 156 - Defterdar Dijital
P. 156

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


               Eyüp Defterdar Burnu Mevkii


                           ve Mescidi

                                 Osmanlı dönemi İstanbul’un ka-
                                 dim semtlerinden biri olan Defter-
                                 dar Semti adını, Osmanlı klasik
                                 dönemi diyebileceğimiz 16. Yüzyıl
                                 da, devlet ricalinden Defterdar
                                               7
                                 Nazlı Mahmud Efendi  tarafın-
                                 dan Mimar Sinan’a yaptırılan ve
                                 Defterdar Caddesi üzerinde yer
                                 alan camiden almaktadır. Söz ko-
                                 nusu cami ve yakınındaki kayık
                                 iskelesi, halk tarafından Defter-
                                 dar ismiyle anılmakta iken, Haliç
                                 Şirketi’nin diğer Haliç iskeleleri ile
                                 birlikte buraya da miladi 1855-
                                 1860 tarihleri arasında bir vapur
                                 iskelesi yaptırarak üstüne Defter-
                                 dar yazılı bir levha asmasından

                                 sonra semtin bütünü Defterdar
                                 adını almıştır.

       Defterdar Nazlı  emtin şehir ve yakın çevresi ile ulaşı- Sokağı’na açılan iki kapılı bu avlu kapısın-
       Mahmud Efendi   mı 1964 tarihine kadar hem denizyolu dan bugün için, Defterdar Caddesi kapısı
        Cami ve türbesi
        (Süleyman Fa- Shem karayolu ile sürdürülmekte idi. mevcuttur. Defterdar Nazlı Mahmud Çele-
                                   9
        ruk Göncüoğlu  Semtin suyolu bağlantısını kuran Defterdar bi tarafından, hicri 948 /miladi 1541-1543
          Arşivi) İskelesi, Haliç’in giderek dolması sonucu tarihinde, Mimarbaşı Koca Sinan’a yaptırıl-
              vapurların yanaşmasına imkân vermez mış bulunan cami bugünde işlevini sürdür-
              olunca, 1963-1964 arasında vapur seferleri mektedir.
              kaldırılmıştır .
                    8
                                  Caminin banisi, Nazlı Mahmud Efendi dö-
              Defterdar Cami, caddesi üzerinde, geniş neminin ileri gelen hattatlarından olup
              bir avlu içinde yer almaktadır. Eski Def- Şeyh Hamdullah’ın öğrencilerindendir.
              terdar Caddesi’ne ve Çömlekçiler Arkası


                               154
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161