Page 15 - Defterdar Dijital
P. 15

Defterdarlık                        Osmanlı Devleti’nde

                     DEFTERDARLIK


                      MÜESSESESİNİN


                  GELİŞİMİ VE İŞLEYİŞİ
                            Said Nohut


                         Osmanlı Araştırmaları Vakfı (OSAV)
                               13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20