Page 128 - Defterdar Dijital
P. 128

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu        Siyakat; bir yazı türü anlamının ötesinde ilk devirlerde
        İslam devletlerinde muhasebe mesleğini ifade etmek için
         kullanılmıştır. Siyakat, Osmanlı Devleti döneminde
         Maliye, Defterhane ve Vakıf teşkilâtında kullanılmış
         resmî bir yazıdır. Türk malî idaresinde görev yapan
         memurlar, dört yüz yıl boyunca bu yazı ve rakamları
        kullanarak çalışmışlardır. Devlete ait her türlü gelir ve
         gider kalemleri hep bu yazı ile kaydedilmiştir.(*)
    Belge 4: Abdülbâkî Paşa’nın Aydın Muhassılı Olduğu Dönemde Tuttuğu Muhasebe Defterinin İlk Sayfaları.
    B.O.A D.BŞM.ANM.1.d 17274.
    “Metinde siyakat yazısı kullanılmıştır.”
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133