Page 107 - Defterdar Dijital
P. 107

Defterdarlık                 Osmanlı İdarî - Mâlî Teşkilatında

               (XVII ve XVIII. YÜZYILLAR)


                 MUHASSILLIK KURUMU


            VE MUHASSIL DEFTERDARLAR
                      Tanju Demir*-Bülent Çelik**


                    * Doç. Dr. (Adnan-Menderes Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi
                Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.)
                  ** Yard. Doç. Dr. (Adnan-Menderes Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi
                    Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.)                               105
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112