İstanbul Defterdarlığı
  Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola.
  Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır.
  Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.
  KANUNNAME-I ALİ OSMAN
  (Fatih Kanunnamesi)     

  İletişim Bilgileri:

  Adres: İstanbul Defterdarlığı
  Ankara Cad. 34110 Cağaloğlu-Fatih / İSTANBUL
  Tel : +90 212 402 40 00
  Fax: +90 212 522 04 00
  e-mail: istanbuldef@maliye.gov.tr